Portfolio

Návrh pro S villa

Šlo o návrh loga pro společnost, která se zabývá jednoduchými modulovými domky. Jako hlavní motif jsem zvolil stylizaci písmene S do jednoduchého domku. Návrh se nerealizoval.