design obalu žákovské knížky

Design úvodní stránky obalu žákovské knížky pro Základní uměleckou školu v Třeboni jsem dělal v roce 2013 v rámci inovace celé grafiky školy.